Veel gestelde vragen (FAQ’s)

Héctor Lasso, Walk of Fame, ring, 2012. Foto met dank aan Theo Smeets©
Héctor Lasso, Walk of Fame, ring, 2012. Foto met dank aan Theo Smeets©

Veel gestelde vragen (FAQ’s) over hedendaagsesieraden.nl

Over hedendaagsesieraden.nl

Vraag: Is de encyclopedie gratis?
Antwoord: Ja. Aan het gebruik van de encyclopedie zijn geen kosten verbonden. Iedereen heeft gelijke toegang: er is geen verborgen of exclusieve inhoud.

Vraag: Waarom is de encyclopedie gratis?
Antwoord: Doornbusch gelooft in het geluk van delen en doet dit dan ook graag.

Vraag: Wanneer is de website online gegaan?
Antwoord: Tijdens het veertigjarig jubileum van Galerie Ra op 15 oktober 2016 is de website gelanceerd.

Vraag: Wat is het doel van de Encyclopedie/hedendaagsesieraden.nl?
Antwoord: De Encyclopedie wil een online vraagbaak zijn voor alles wat u wil weten op het gebied van (hedendaagse) sieraden: of het nu gaat om kunstenaars, tentoonstellingen in galeries of musea, verzamelingen, zowel particulier als museaal: in de Encyclopedie vindt u de juiste informatie. Het online naslagwerk wil kennis over en liefde voor sieraden op een eenvoudige toegankelijke wijze stimuleren.

Vraag: Wat wil de Encyclopedie in de toekomst?
Antwoord: Wanneer de technische en financiële middelen toereikend zijn wil hedendaagsesieraden.nl een gratis online database publiceren, waar antwoord kan worden gegeven op de meest uiteenlopende vragen, zoals: Welke tentoonstellingen vonden er plaats achter het IJzeren Gordijn? Welke vrouwen zijn er opgeleid aan de voorloper van de Gerrit Rietveld Academie vóór de Tweede Wereldoorlog? Hoeveel deelnemers telde de tentoonstelling Schmuck 2018 op de Handwerksmesse te München (Duitsland) in 2018?

Vraag: Nog meer plannen?
Antwoord: Ja! De mediabank van de Encyclopedie bevat anno 2021 ruim 16.000 afbeeldingen. Het zou leuk zijn als ook deze gratis voor zowel mens als machine online raadpleegkbaar kan worden gemaakt.

Vraag: Wie maakt de website?
Antwoord: Esther Doornbusch

Vraag: Wie is Esther Doornbusch?
Antwoord: Lees het hier.

Vraag: Wie financiert de website?
Antwoord: De website komt tot stand met minimale financiële middelen. Giften worden aangewend voor onderhoud en ontwikkeling.

Vraag: Welke organisatie zit er achter de website?
Antwoord: Géén: de website is een persoonlijk en particulier initiatief van Esther Doornbusch. Zij schrijft de encyclopedie voor haar plezier in haar vrije tijd. Een enkele keer wordt er een bijdrage van een gastauteur gepubliceerd.

Vraag: Waarom wordt de encyclopedie in het Nederlands geschreven en niet (ook) in het Engels?
Antwoord: Nederlands is de eerste taal van E. Doornbusch. Zij hecht aan correct en mooi taalgebruik; dat gaat het beste in je moedertaal. De kwaliteit van vertaalprogramma’s wordt steeds beter en lezers van de encyclopedie kunnen daar eenvoudig gebruik van maken door bijvoorbeeld de geïncorporeerde google translatetool in te zetten of een eigen vertaalprogramma gebruiken.

Vraag: Ik ben sieraadontwerper, galeriehouder of verzamelaar (of alle drie), maar sta nog niet in de Encyclopedie: wat nu?
Antwoord: Check de lijst met Artikelen (in voorbereiding): mogelijk staat u hier vermeld. Bedenk dat de Encyclopedie na 7 jaar ruim 1700 artikelen bevat, dat er om de dag een nieuw artikel wordt gepubliceerd (soms, bij speciale gelegenheden, meer), wat neerkomt op gemiddeld zo’n 250 artikelen per jaar. Bijna 6000 artikelen zijn in voorbereiding.

Vraag: Ik wil graag een artikel of een recensie schrijven voor hedendaagsesieraden.nl; kan dat?
Antwoord: Ja, dat kan in overleg. Schrijf een beknopt voorstel en stuur uw idee via het contactformulier op. De encyclopedische artikelen in de Encyclopedie zijn geschreven volgens een strikt sjabloon. In een essay of column is meer ruimte voor variatie.

Vraag: Is er een vergoeding voor een ingezonden artikel beschikbaar?
Antwoord: Nee, schrijven aan hedendaagsesieraden.nl vindt plaats op vrijwillige basis.

Links

Vraag: Onderaan elk artikel staat telkens een kopje met links. Welke links staan daar en waarom?
Antwoord: De link naar het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag (Nederland) geeft online biografische informatie over de betreffende kunstenaar (soms ook museum of galerie). Deze informatie is alleen beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. Wikidata is de meertalige database achter de artikelen op Wikipedia. Deze database bevat meestal meer informatie dan de website van het RKD en biedt doorgaans een uitgebreid scala aan andere links en artikelen in verschillende talen op Wikipedia en daarbuiten. De link website leidt naar de website van de beschreven kunstenaar, galerie of museum.

Vraag: Hoe kan het dat er steeds minder vaak naar het RKD wordt verwezen in de links?
Antwoord: In 2021 is besloten alleen nog naar Wikidata te verwijzen. De website van het RKD wordt niet of nauwelijks geactualiseerd en Wikidata is accurater. Vrijwel altijd, indien van toepassing, verwijst Wikidata naar het RKD.

Vraag: Waarom krijg ik een foutmelding als ik op een link naar een artikel op Art Jewelry Forum klik?
Antwoord:
Art Jewelry Forum is in 2021 overgestapt naar een ander contentmanagementsysteem (WordPress). Helaas is daarbij geen gebruik gemaakt van permalinks. Daarom is op grote schaal linkrot ontstaan en zijn vele artikelen die op Art Jewelry Forum zijn gepubliceerd niet meer direct vanuit hedendaagsesieraden.nl te benaderen. Het is tijdrovend de links te repareren. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak.

Vraag: Hoe kan het dat een link naar Klimt02 de ene keer wel en de andere keer niet werkt?
Antwoord: Met regelmaat verdwijnen artikelen op Klimt02 achter een betaalmuur. Zodra ze daar worden geplaatst werkt de link niet meer. Als u zich op Klimt02 abonneert kunt u het artikelen wel (weer) lezen.

Vraag: Waarom staat onderaan elk artikel steeds deze zin met daarop volgend een link? Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link:
Antwoord: Gebruik deze link als u naar dat betreffende artikel in de encyclopedie wil verwijzen. Deze link wordt duurzaam bewaard en behoedt u voor het fenomeen linkrot.

Bereikbaarheid

Vraag: Is Esther Doornbusch bereikbaar per telefoon?
Antwoord: Nee, Esther Doornbusch is alleen bereikbaar via het contactformulier of email, ze heeft geen smartphone.

Vraag: Wanneer is de Encyclopedie af?
Antwoord: Nooit! Er is altijd wel weer wat nieuws.

De Encyclopedie steunen

Vraag: Hoe kan ik bijdragen aan de Encyclopedie of deze financieel steunen?
Antwoord: Tijdschriften, catalogi, uitnodigingen, foto’s, boeken, tentoonstellingsfolders en wat dies meer zij zijn zeer welkom. Neemt u alstublieft contact op. Ik kom ze graag halen. Bovenin staat een doneerknop, onderaan elke pagina leest u hoe u de website langs andere wegen financieel kunt steunen.

Vraag: Wat gebeurt er met de geldelijke bijdragen aan de Encyclopedie?
Antwoord: Donaties worden aangewend om de website te onderhouden en verder te ontwikkelen. Met uw middelen wordt nu onderzocht hoe er een door zowel mens als machine leesbare database kan worden gebouwd. Ook wordt bekeken hoe de beeldbank met meer dan 25.000 afbeeldingen vrij doorzoekbaar kan worden gemaakt. Wanneer duidelijk is welke systemen geschikt zijn voor de plannen zal daarin worden geïnvesteerd.

Sieraden kopen of verkopen en waardebepalingen

Vraag: Ik wil weten wat een sieraad waard is: kan hedendaagsesieraden.nl helpen?
Antwoord: Nee, voor waardebepalingen en taxaties gaat u naar een juwelier, veilinghuis of beëdigd taxateur. Aan de laatste zijn kosten verbonden. Hedendaagsesieraden.nl bemiddelt hier niet in.

Vraag: Ik wil een sieraad kopen: kan hedendaagsesieraden.nl helpen?
Antwoord: Nee, voor aankoop van sieraden benadert u een galerie, veilinghuis of juwelier. In sommige gevallen kunt u de maker zelf benaderen, dat verschilt per kunstenaar.

Vraag: Ik wil een sieraad verkopen: kan hedendaagsesieraden.nl helpen?
Antwoord: Nee, voor verkoop van sieraden benadert u een veilinghuis of juwelier. In een enkel geval aanvaardt een galerie uw occasions. Hedendaagsesieraden.nl bemiddelt hier niet in.

Onderhoud en reparaties

Vraag: Mijn sieraad is kapot: kan hedendaagsesieraden.nl het repareren?
Antwoord: Nee, voor reparaties gaat u naar een juwelier of edelsmid. Als u het sieraad in een galerie heeft gekocht kunt u teruggaan naar de galerie. Soms kunt u zelf ook de kunstenaar benaderen. Hedendaagsesieraden.nl bemiddelt hier niet in.

Vraag: Hoe kan ik sieraden het beste bewaren en onderhouden?
Antwoord: Lees de tips in dit artikel.

Afbeeldingen

Vraag: De kwaliteit van de foto’s die ik heb gemaakt is hoger dan de afbeeldingen die op hedendaagsesieraden.nl worden getoond: kunnen deze worden geplaatst?
Antwoord: Neem contact op via het contactformulier. Bestanden bij voorkeur in jpg formaat aanleveren. Er kunnen alleen foto’s worden gebruikt die u zelf heeft gemaakt of waarvan u auteursrechthebbende bent.

Auteursrecht/copyright

Vraag: Mag ik de teksten gepubliceerd op hedendaagsesieraden.nl hergebruiken?
Antwoord: Ja, dat mag! De teksten in de Encyclopedie zijn gepubliceerd onder deze Creative Commons licentie: CC BY 4.0 met als verplichte naamsvermelding: E. Doornbusch. De teksten kunnen zonder overleg of expliciet verkregen toestemming worden hergebruikt, maar de auteur dient te worden vermeld. Een link naar het artikel waaraan de tekst is ontleend wordt zeer gewaardeerd!

Vraag: Mag ik de afbeeldingen gepubliceerd op hedendaagsesieraden.nl hergebruiken?
Antwoord: Dat is afhankelijk van de licentie waaronder de afbeelding is gepubliceerd. Aan het einde van elk fotobijschrift staat de informatie over het auteursrecht. De exacte mogelijkheden en beperkingen van de verschillende gebruikte licenties zijn terug te vinden op Creative Commons. Staat er een copyrightteken (©), dan mag het zéker niet.

Is uw vraag nog niet beantwoord? Stel hem hier:

Bibliografie (selectie)
Algemene voorwaarden, persoonsgegevens en andere kleine lettertjes
Auteursrecht: wat en waarom (niet)?
Over ons

Links
• Wikidata

Donaties
Deze website heeft geen commercieel doel en is op persoonlijk initiatief, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis met minimale middelen tot stand gekomen. Wilt u dat steunen met een gift? Dat kan! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0781 5140 02 ten name van E. Doornbusch te Amsterdam onder vermelding van hedendaagse sieraden, ook kunt u doneren via paypal.me/hedendaagsesieraden. Giften zullen worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de website.

Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link: https://hedendaagsesieraden.nl/veel-gestelde-vragen-faqs/

Geef een reactie