Algemene voorwaarden, persoonsgegevens en andere kleine lettertjes

Hedendaagsesieraden.nl wordt met grote zorgvuldigheid aan de hand van verschillende bronnen samengesteld. Desondanks kan er best eens een foutje in sluipen. Heeft u er een gespot? Laat dat alstublieft weten via het contactformulier, of plaats een reactie onder het betreffende artikel. Soms kan het zijn dat verschillende bronnen elkaar tegenspreken.

Aan hedendaagsesieraden.nl kunnen geen rechten worden ontleend
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele uitspraken op hedendaagsesieraden.nl over toeschrijvingen, kwaliteit of waarden geven geen enkele garantie.

Persoonsgegevens en privacyverklaring
Hedendaagsesieraden.nl gevestigd te Amsterdam (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: hedendaagsesieraden.nl
Esther Doornbusch is de functionaris Gegevensbescherming van hedendaagsesieraden.nl en is bereikbaar via hedendaagsesieraden@gmail.com.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die hedendaagsesieraden.nl verwerkt
hedendaagsesieraden.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. hedendaagsesieraden.nl kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. hedendaagsesieraden.nl raadt ouders en voogden aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan bent overtuigd dat hedendaagsesieraden.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hedendaagsesieraden@gmail.com.

Doel verwerking persoonsgegevens
hedendaagsesieraden.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Verzending van nieuwe berichten en/of nieuwsbrief
2. Verzending van e-mails indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren

Geen geautomatiseerde besluitvorming
hedendaagsesieraden.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor (rechts)personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van hedendaagsesieraden.nl) tussen zit. hedendaagsesieraden.nl gebruikt het volgende computerprogramma: WordPress.

Hoe lang hedendaagsesieraden.nl persoonsgegevens bewaart
hedendaagsesieraden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: e-mailadres, met de door u aangegeven bewaartermijn (door uitschrijving van de mogelijkheid berichten te ontvangen wordt uw e-mailadres verwijderd).

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden
hedendaagsesieraden.nl verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens (e-mailadres) aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
hedendaagsesieraden.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door hedendaagsesieraden.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij hedendaagsesieraden.nl een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die hedendaagsesieraden.nl van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hedendaagsesieraden@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt hedendaagsesieraden.nl u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. hedendaagsesieraden.nl reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. hedendaagsesieraden.nl wil erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe hedendaagsesieraden.nl persoonsgegevens beveiligt
hedendaagsesieraden.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hedendaagsesieraden@gmail.com

Esther Doornbusch
hedendaagsesieraden@gmail.com
KvK nr. 76283682

Bibliografie (selectie)
Auteursrecht: wat en waarom (niet)?
Over ons
Veel gestelde vragen (FAQ’s)

Links
• Wikidata

Donaties
Deze website heeft geen commercieel doel en is op persoonlijk initiatief, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis met minimale middelen tot stand gekomen. Wilt u dat steunen met een gift? Dat kan! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0781 5140 02 ten name van E. Doornbusch te Amsterdam onder vermelding van hedendaagse sieraden, ook kunt u doneren via paypal.me/hedendaagsesieraden. Giften zullen worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de website.

Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link: https://hedendaagsesieraden.nl/algemene-voorwaarden-persoonsgegevens-en-andere-kleine-lettertjes/