Show Yourself

Show yourself, Design Museum Den Bosch, 2018. Foto Esther Doornbusch, 28 augustus 2018, CC BY 4.0
Show yourself, Design Museum Den Bosch, 2018, Collectie Yvònne Joris. Foto Esther Doornbusch, 28 augustus 2018©
Show yourself, Design Museum Den Bosch, 2018. Foto Esther Doornbusch, 28 augustus 2018©

Show Yourself was een tentoonstelling van 16 juni 2018 tot en met 30 september 2018 in het Design Museum Den Bosch te Den Bosch (Nederland) (2018) waar onder meer werk van hedendaagse sieraadontwerpers werd getoond uit de persoonlijke verzamelingen van Yvònne Joris en Benno Premsela. Bij de tentoonstelling is een publicatie verschenen.

De tentoonstelling bestond uit twee afzonderlijke delen die niet veel meer met elkaar te maken hadden dan tijd en plaats. In het auditorium op de begane grond in het in juni 2018 herdoopte Design Museum Den Bosch werd de persoonlijke collectie sieraden van voormalig directeur Yvònne Joris getoond; in 2018 geschonken aan het museum door haar weduwnaar Pieter Joris. In de grote zaal op de tweede verdieping werden de verzamelingen keramiek en sieraden van Benno Premsela gepresenteerd. Het keramiek was in 2016 door de erven van Premsela’s partner Friso Broeksma geschonken aan het museum en de sieraden waren in bruikleen van Els & Caspar Broeksma (de erven van Premsela’s partner). Nogal letterlijk verschilden de presentaties van de beide verzamelaars dag en nacht.

Boven bij Premsela was het licht en wit en was keramiek zonder vitrines op vierkante tafels uitgestald. Zijn verzameling sieraden werd overzichtelijk gepresenteerd in een viertal langwerpige tafelvitrines. Op zaal was bij de ingang een hand-out beschikbaar in het Nederlands en het Engels waarin vrijwel alle tentoongestelde objecten stonden beschreven. Beneden in het auditorium daarentegen was het donker. Bij de ingang stond een zuil met zaklampen waaruit bezoekers een exemplaar konden nemen en gebruiken om de expositie te kunnen bekijken.

Veel van Premsela’s sieraden zagen er ongedragen uit; zo kleefde er aan sommigen nog een puntgave sticker van Galerie Sieraad uit Amsterdam (Nederland). Doordat het zo donker was in de ruimte waar Joris‘ collectie was uitgestald was het vrijwel onmogelijk daar dergelijke details te ontwaren. Ook de bijschriften daar waren lastig leesbaar. De ter beschikking gestelde zaklampen zorgden helaas niet voor de nodige verlichting. Het donkere tentoonstellingsconcept met zaklampen was overigens naar een idee van Joris. In 2009 kon ook met een zaklamp worden gekeken naar Joris’ laatste tentoonstelling Private Passion: de collectie kunstenaarssieraden van het SM’s.

De inleidende tekst op zaal bij Premsela noemde hem een Strijder & Verleider. De zaaltekst bij Joris omschreef haar in de titel als Pionier & Terriër. Een toelichting op deze titels ontbrak. De titel van de tentoonstelling is afgeleid van één van Premsela’s emancipatoire motto’s: Show yourself.

Er zijn overlappingen in de collecties van Joris en Premsela. Zo bezaten beiden Paul Derrez‘ spiraalbroche (1976), armbanden van elastieken van Beppe Kessler uit de eerste helft van de tachtiger jaren, Otto Künzli’s Manhattanpiece (1987) en Esther Knobels roosbroche voor chp…? (1992).

De publicatie over de twee verzamelaars die centraal stonden in de tentoonstelling bestaat uit twee afzonderlijke titels in één omslag. Het eerste deel gaat over de keramiek- en tissueverzameling van Premsela door Fredric Baas. Dat de roze tissues -in het bezit van het Amsterdam Museum, maar niet te zien op de tentoonstelling in Den Bosch- in het boek wel worden beschreven terwijl de verzameling sieraden volledig onbesproken blijft is opmerkelijk.

Het tweede deel van het boek is geschreven door Titus Eliëns en beschrijft de tumultueuze ontstaansgeschiedenis van het huidige Design Museum Den Bosch, waarin Joris een belangrijke rol heeft gespeeld. Haar persoonlijke verzameling sieraden blijft merkwaardig genoeg -net als bij Premsela– geheel onbehandeld, al staat een beperkt deel uit Joris‘ collectie sieraden wél in de publicatie afgebeeld. In de catalogusteksten worden de sieraden -objecten bij uitstek om jezelf te presenteren of te showen– dus doodgezwegen; curieus. Show yourself: neem hier een zaklamp.

Sieraadontwerpers uit de collectie Yvònne Joris
Gijs Bakker
Dinie Besems
David Bielander
Onno Boekhoudt
Françoise van den Bosch
Mecky van den Brink
Caroline Broadhead
Castlecliff
Jean Cocteau
Coro
Paul Derrez
Georg Dobler
Warwick Freeman
Karl Fritsch
Petra Hartman
Maria Hees
Marion Herbst
Hilde van der Heyden
John Iversen
Beppe Kessler
Esther Knobel
Daniel Kruger
Otto Künzli
Sofie Lachaert
Emmy van Leersum
Robert Levy
Charles Marks
Frans van Nieuwenborg & Martijn Wegman
Judy Onofrio
Meret Oppenheim
Bob van Orsouw
Noon Passama
Annelies Planteijdt
Katja Prins
Patrick Retif
Geoff Roberts
Philip Sajet
Lucy Sarneel
Theo Smeets
Marga Staartjes
Vaughn Stubbs
Daniel Swarovski
Jan Tempelman
Trifari, Krussman and Fishel Inc.
Marcel Wanders
Lam de Wolf
Rhonda Zwillinger

Sieraadontwerpers uit de collectie Benno Premsela
Hans Appenzeller
Gijs Bakker
Nicolaas van Beek
Paola Besana
Françoise van den Bosch
Caroline Broadhead
Beni Bronstein
Vaclav Cigler
Paul Derrez
Norman Dilworth
Georg Dobler
Alice Edeling
Suzanne Esser
Masako Hamaguchi
Marion Herbst
Susanna Heron
Yasuki Hiramatsu
Willem Honing
Vered Kaminski
Beppe Kessler
Maria van Kesteren
Esther Knobel
Otto Künzli
Emmy van Leersum
Lous Martin
Alessandro Mendini
François Morellet
Frans van Nieuwenborg
Bruno Ninaber van Eyben
Ruudt Peters
Amalia del Ponte
Paul Schudel
Etsuko Sonobe
Jan Tempelman
Tone Vigeland
Carine Wintermans

Bibliografie
Baas, F. (2018) Benno Premsela, Strijder & Verleider. Rotterdam: nai010. ISBN 9789462084483
Doornbusch, E. (12 februari 2022) A Dance of Light and Shadow: een monument op papier voor Réka Fekete. hedendaagsesieraden.nl.
Eliëns, T.M. (2018) Yvònne Joris, Pionier & Terriër. Rotterdam: nai010. ISBN 9789462084490

Links
Wikidata

Donaties
Deze website heeft geen commercieel doel en is op persoonlijk initiatief, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis met minimale middelen tot stand gekomen. Wilt u dat steunen met een gift? Dat kan! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0781 5140 02 ten name van E. Doornbusch te Amsterdam onder vermelding van hedendaagse sieraden, ook kunt u doneren via paypal.me/hedendaagsesieraden. Giften zullen worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de website.

Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link: http://hedendaagsesieraden.nl/2019/01/13/show-yourself/ ‎

Geef een reactie