Silke Trekel, Mauer/Wall en Moiré, broches, 2012 en 2013. Foto met dank aan arnoldsche Art Publishers, Christoph Sandig©

Silke Trekel, Mauer/Wall en Moiré, broches, 2012 en 2013. Foto Christoph Sandig, zilver, poreselein, hematiet
Silke Trekel, Mauer/Wall en Moiré, broches, 2012 en 2013. Foto met dank aan arnoldsche Art Publishers, Christoph Sandig©

Silke Trekel, Mauer/Wall en Moiré, broches, 2012 en 2013. Foto met dank aan arnoldsche Art Publishers, Christoph Sandig©