Marília Maria Mira, Self portrait, Mikromegas, 2001. Foto met dank aan Marília Maria Mira©

Marília Maria Mira, Self portrait, Mikromegas, 2001, metaal
Marília Maria Mira, Self portrait, Mikromegas, 2001. Foto met dank aan Marília Maria Mira©

Marília Maria Mira, Self portrait, Mikromegas, 2001. Foto met dank aan Marília Maria Mira©