Poster, Liesbet Bussche, Urban jewellery, Suzy’s charms, 2012. Foto met dank aan Liesbet Bussche©

Poster, Liesbet Bussche, Urban jewellery, Suzy's charms, 2012, drukwerk, papier
Poster, Liesbet Bussche, Urban jewellery, Suzy's charms, 2012. Foto met dank aan Liesbet Bussche©

Poster, Liesbet Bussche, Urban jewellery, Suzy’s charms, 2012. Foto met dank aan Liesbet Bussche©