Caroline Bach, Seed dispenser pot, halssieraad, 2021. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

Caroline Bach, Seed dispenser pot, halssieraad, 2021. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Esther Doornbusch, vitrine, tentoonsyelling
Caroline Bach, Seed dispenser pot, halssieraad, 2021. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

Caroline Bach, Seed dispenser pot, halssieraad, 2021. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0