Idiots, Stereo, 2016. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Idiots, Stereo, 2016. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Coert Peter Krabbe, wandvitrine, vogels, plastic, metaal
Idiots, Stereo, 2016. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Idiots, Stereo, 2016. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0