Hilde Foks, Fullereen, object, 2020. Foto met dank aan Hilde Foks, Rob Ouwerkerk©

Hilde Foks, Fullereen, object, 2020. Foto Rob Ouwerkerk, glas, nylon
Hilde Foks, Fullereen, object, 2020. Foto met dank aan Hilde Foks, Rob Ouwerkerk©

Hilde Foks, Fullereen, object, 2020. Foto met dank aan Hilde Foks, Rob Ouwerkerk©