Hilde Foks, Silverstone, object, 2016. Foto met dank aan Hilde Foks, Rob Bohle©

Hilde Foks, Silverstone, object, 2016. Foto Rob Bohle, zilver, nylon
Hilde Foks, Silverstone, object, 2016. Foto met dank aan Hilde Foks, Rob Bohle©

Hilde Foks, Silverstone, object, 2016. Foto met dank aan Hilde Foks, Rob Bohle©