Cijfers en balans

Jillian Moore. Foto Esther Doornbusch, maart 2019©
Jillian Moore. Foto Esther Doornbusch, maart 2019, CC BY 4.0

Amsterdam, 29 maart 2019

Beste sieradenvriend,

Graag deel ik wat heuglijke cijfers. Hedendaagsesieraden.nl bevat na tweeëneehalf jaar bijna 550 artikelen, heeft er nog ruim 2200 in concept en is qua hits de 100.000 gepasseerd. De bezoekersaantallen groeien nog steeds en de site is met de google translate tool onderaan elke pagina vrijwel in alle talen beschikbaar. Wonderlijk om het geheel in het Arabisch of in Chinese karakters te zien.

Ook leuk om te melden; op Wikipedia, waaraan ik drie jaar geleden mijn bijdragen -onder meer over sieraden- heb gestaakt, worden nu vrijwel integraal artikelen van hedendaagsesieraden.nl overgenomen. Dat kan omdat mijn teksten zijn gelicenseerd onder CC-BY-4.0. en dat betekent dat een ieder vrij is mijn teksten op deze website te hergebruiken, mits mijn naam wordt vermeld en naar de bron wordt verwezen (lees hier meer over auteursrecht en wat het voor jou betekent). In het zogeheten gendergapproject -een werkgroep waarin wordt gestreefd naar meer informatie door en over vrouwen op Wikipedia- zijn dit jaar in aanloop naar Internationale Vrouwendag tijdens de zogeheten 100Wikiwomenchallenge 5 artikelen van mijn hand overgenomen op de Nederlandstalige Wikipedia. Honderd dagen achtereen werd er door leden uit de werkgroep telkens één nieuwe vrouw op Wikipdedia beschreven. 5% Van deze challenge is sieraadontwerper; een royaal resultaat. Nieuwe artikelen zijn verschenen over Wendy Ramshaw (Wikipedia NL), Caroline Broadhead (Wikipedia NL), Marjorie Schick (Wikipedia NL), Tabea Reulecke (Wikipedia NL) en Renate Heintze (Wikipedia NL). De gelinkte namen verwijzen naar het artikel op hedendaagsesieraden.nl en de tekst tussen haken Wikipedia NL verwijst naar het artikel op de Nederlandstalige Wikipedia.

Waar mijn bijdragen op Wikipedia eerst alleen aan de achterkant (op de pagina’s geschiedenis en overleg) van Wikipedia waren terug te vinden, staan nu zowel hedendaagsesieraden.nl als mijn naam direct in het artikel, aan de voorkant, onderaan in het kader Bronnen. Kan het niet rechtsom, dan linksom: dank Wikipedianen!

Dit jaar was ik voor het eerst en eindelijk in München (Duitsland) gedurende de Internationale Handwerksmesse waarbij zo goed als de hele sieradenwereld samenkomt. Twee keer ben ik op de fiets naar het Messegelände geweest. Elke keer dat ik de weg vroeg -ik ben een slechte kaartlezer en doe niet aan mobiele telefoons- werd me te verstaan gegeven dat het nog ganz weit was. Twee dagen lang heb ik mij opgehouden in Halle B1 waar verschillende tentoonstellingen met sieraden waren en internationale sieradengaleries zich presenteerden. In de stad zelf waren ook nog eens ruim honderd locaties met tentoonstellingen van hedendaagse sieraadontwerpers. Wat een feest zoveel mensen uit het veld verzameld te zien en nieuwe contacten te leggen, volgend jaar weer.

Verder ga ik binnenkort een dag minder werken in het museum om meer tijd te hebben voor de website. Mijn vaste maandelijkse inkomsten gaan daardoor een ferme stap achteruit, maar ik hoop zo voor de website nieuwe kansen te genereren. Ik broed onder andere op de bouw van een een voor een ieder vrij toegankelijke database met linked data.

Nu ik sinds een paar maanden onder elk (nieuw) artikel een kopje Donaties plaats, komen de eerste financiële steunbetuigingen binnen. Hartelijk dank! Bijdragen in de vorm van boeken, tijdschriften, uitnodigingen, foto’s en andere documentatie worden eveneens zeer gewaardeerd en dragen bij aan de verrijking van de website. Ook daarvoor mijn dank.

Ten slotte ga ik voor mezelf immer uit van het idee dat het altijd beter en mooier kan. Maak uw tips met betrekking tot hedendaagsesieraden.nl alstublieft kenbaar en laat weten wanneer iets niet juist staat vermeld. De kracht van een website -in tegenstelling tot een boek- is dat zaken doorgaans snel zijn aan te passen en, ook niet onbelangrijk, te actualiseren. De balans na tweeëneenhalf jaar is positief.

Dank nogmaals voor alle steun in welke vorm dan ook. Ik hoop dat u de website blijft volgen en raadplegen.

groeten,

Esther

Donaties
Deze website heeft geen commercieel doel en is op persoonlijk initiatief, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis met minimale middelen tot stand gekomen. Wilt u dat steunen met een gift? Dat kan! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0781 5140 02 ten name van E. Doornbusch te Amsterdam onder vermelding van hedendaagse sieraden, ook kunt u doneren via paypal.me/hedendaagsesieraden. Giften zullen worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de website.

Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link: http://hedendaagsesieraden.nl/cijfers-en-balans/

Geef een reactie