2018 09 2195 (204)

Malene Kastalje, The swollen part, halssieraad, 2018. Oratorio di San Rocco, september 2018. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0
Malene Kastalje, The swollen part, halssieraad, 2018. Oratorio di San Rocco, september 2018. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Malene Kastalje, The swollen part, halssieraad, 2018. Oratorio di San Rocco, september 2018. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0