Op zoek naar verrijking van de sieradenopleidingen: een interculturele dialoog

Jewel.Rotterdam, 2022. Foto Kirsten Spuijbroek & Jelmer Noordeman
Jewel.Rotterdam. Foto met dank aan Kirsten Spuijbroek & Jelmer Noordeman©

Door Karin van Paassen

Verrijking van de sieradenopleidingen – een interculturele dialoog
“Hoe komt het toch dat nog steeds nauwelijks studenten met een niet-westerse achtergrond voor de sieraadopleidingen op kunstacademies kiezen?”
Bij de organisatie van het project Jewel.Rotterdam (mei 2022), werd nog eens duidelijk dat sieraadopleidingen nog steeds overwegend wit kleuren, terwijl in Nederland al geruime tijd meer dan 180 verschillende nationaliteiten samenleven. Sieraden, evenals andere kunst- en designuitingen, maken deel uit van elke cultuur en hebben meestal een belangrijke rol en betekenis in tradities. Het zou dan ook een meer dan welkome verrijking van de sieradenbranche zijn als er meer diversiteit in de opleidingen komt.

Invloed van onderwijsinstellingen
Welke invloed hebben de onderwijsinstellingen zélf op de samenstelling van de studentenpopulatie? Spelen voorlichting en het aanname- en selectiebeleid een rol? Heeft het met het imago of de beeldvorming van het vak te maken? Is er een gemis aan rolmodellen? Chequita Nahar is met haar Surinaamse achtergrond een van de weinige rolmodellen. Ze is opleidingsmanager van de opleiding autonome beeldende kunsten en vormgeving/design aan Maastricht Academy of Fine Arts. Daarnaast is Nahar een gelauwerd sieraadontwerper. Bovenstaande vragen houden ook haar bezig.

Olifant in de kamer
“Onderzoeken verklaarden het fenomeen vanuit de (afwezige, red.) student. De rol die de onderwijsinstellingen spelen is nauwelijks onderzocht. Verklaringen die uit onderzoeken bleken, worden volgens Van Lier (2009) vaak bij de student gelegd, maar er wordt nauwelijks gekeken naar de invloed van de onderwijsinstellingen zelf.” Citaat uit het onderzoeksverslag van Carmen Lamptey (2018), DIVERSITEIT, Over ‘olifant in de kamer’ die iedereen ziet, maar waar iedereen omheen loopt.

Er is uitwisseling, maar…
Ondergetekende heeft in haar jarenlange ervaring met sieradenprojecten gemerkt dat het proactief inzetten op uitwisseling met studenten, ontwerpers en makers uit verschillende culturen als een enorme verrijking wordt ervaren. Aan uitwisselingen ontbreekt het niet, maar wel ontbreekt het aan jongeren met een niet witte Nederlandse culturele achtergrond die voor een sieradenopleiding kiezen.

Wat kunnen we doen?
Om het onderwerp bespreekbaar te maken en breder te agenderen vindt er op 31 augustus van 14.00 tot 16.00 uur bij TENT (Witte de Withstraat 50, Rotterdam) een rondetafelgesprek plaats. Iedereen is welkom! Vrij entree. Wel even reserveren: kvanpaassen@upcmail.nl.

Rondetafelgesprek
De inleiding op het gesprek wordt verzorgd door Miriam Bestebreurtje, onderwijsmanager Jeroen Chabot, directeur van de Willem de Kooning Academy te Rotterdam. Daarna gaat moderator Esther Doornbusch, kunsthistoricus en oprichter en auteur van het online sieradenlexicon hedendaagsesieraden.nl, in gesprek met:

– Janice Deul, publicist, conservator, expert D&I, fashionactivist
– Saskia Van der Gucht, docent Studio Sieraad, onderzoeker Sint Lucas Antwerpen
– Irma Földényi, medeoprichter van Jewellery Perpectives, onderzoeker aan Sint Lucas Antwerpen en docent aan de Gerrit Rietveld Academie, sieradenafdeling “Linking bodies”
Kalkidan Hoex, sieraadontwerper en oprichter en eigenaar van THE NEW TRIBE
Chequita Nahar, sieraadontwerper en opleidingsmanager autonome beeldende kunsten en vormgeving/design, Maastricht Academy of Fine Arts
– Gary Symor, ontwerper en docent

Liesbeth den Besten, kunsthistoricus, sieradenexpert en oprichter van MAS, schrijft na afloop een essay. Het stuk zal worden verspreid onder de deelnemers en online beschikbaar worden gesteld.

Op zoek naar inclusiviteit en verrijking
Al tijdens de voorbereidingen is gebleken hoe sterk dit onderwerp op academies en ook daarbuiten leeft. We verwachten dan ook dat docenten, studenten, alumni en andere geïnteresseerden uit Nederland en Vlaanderen actief zullen deelnemen aan het gesprek. We delen het verlangen naar opleidingen waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt en waarmee het vak wordt verrijkt!

Dit gesprek is onderdeel van het project Jewel.Rotterdam, dat grotendeels plaatsvond tijdens Art Rotterdam (19 juni 2022 t/m 22 juni 2022). Jewel.Rotterdam bestond uit een tentoonstelling, een lezingenprogramma en een beeldprojectie met 30 Rotterdamse sieraadontwerpers.

Karin van Paassen, initiator en coördinator

Jewel.Rotterdam
Stichting 10 tégen 1
tel. 06-24373714
kvanpaassen@upcmail.nl
http://www.jewelrotterdam.com

Bibliografie (selectie)
Lamptey, C. (2018) DIVERSITEIT, Over ‘olifant in de kamer’ die iedereen ziet, maar waar iedereen omheen loopt.

Links
• Wikidata

Donaties
Deze website heeft geen commercieel doel en is op persoonlijk initiatief, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis met minimale middelen tot stand gekomen. Wilt u dat steunen met een gift? Dat kan! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0781 5140 02 ten name van E. Doornbusch te Amsterdam onder vermelding van hedendaagse sieraden, ook kunt u doneren via paypal.me/hedendaagsesieraden. Giften zullen worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de website.

Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link: Op zoek naar verrijking van de sieradenopleidingen: een interculturele dialoog – Hedendaagse sieraden

Geef een reactie