Deganit Stern Schocken, HMIO, object, 2003. Foto met dank aan arnoldsche Art Publishers, Deganit Stern Schocken©

Deganit Stern Schocken, HMIO, object, 2003. Foto Deganit Stern Schocken, zilver, verf
Deganit Stern Schocken, HMIO, object, 2003. Foto met dank aan arnoldsche Art Publishers, Deganit Stern Schocken©

Deganit Stern Schocken, HMIO, object, 2003. Foto met dank aan arnoldsche Art Publishers, Deganit Stern Schocken©