Sieraden Airmiles

Andrea Wagner, AIRMILES JODHPUR, omslag. Foto met dank aan Andrea Wagner©

door Andrea Wagner (English version below)

Sieraden op reis
Als kunstenaar maak je mee dat je werk veel en vaak op reis gaat. Het komt voor dat stukken vlak na hun voltooiing, nog bijna ‘warm van de werkbank’ op de post gaan: naar een galerie of tentoonstelling ergens in Europa of daarbuiten. Na verloop van tijd, als een boemerang, belandt het object in een postpakketje bij je terug. Voor mij is dat altijd een interessant moment om het sieraad na een periode van afwezigheid met nieuwe ogen en innerlijke afstand weer te bekijken. Wat vind ik ervan; zou ik het nu anders hebben gemaakt, of vind ik het nog steeds goed zoals het is? Soms gaat een sieraad vrijwel meteen na thuiskomst alweer in een ander postpakketje opnieuw op weg.

Samen reizen
Helaas is het niet altijd mogelijk mijn eigen werk op tentoonstellingen in het buitenland te bekijken. Soms lukt het domweg niet om daarvoor de tijd en de nodige financiële middelen vrij te maken. Mijn antwoord op uitnodigingen voor openingen van groepsexposities waaraan ik deelnam kwam daarom steeds vaker neer op: ‘Nee, deze keer gaan alleen mijn sieraden op reis’.

Solopresentaties zijn natuurlijk een ander verhaal. Daar word je immers als kunstenaar in het zonnetje gezet, en dat voelt als een beloning na alle maanden doorwerken in het atelier. Daarom verzet je daarvoor soms heel wat dingen om persoonlijk aanwezig te kunnen zijn. En dat geldt nog sterker als je de gelegenheid krijgt je tentoonstelling zelf in te richten.

Een kleine 15 jaar geleden ontstond de ludieke gedachte dat mijn sieraden een eigen leven leiden op reis en dat bracht mij voor het eerst op het AIRMILES idee. Zou het niet interessant zijn om bij elk werk bij te houden waar het naar toe is gereisd? Een soort bewijs of c.v. voor de koper van een sieraad waarin staat naar welke landen het stuk is gereisd, op welke tentoonstellingen het was te zien en wanneer het weer thuis was in Amsterdam.

Normaliter wordt mijn werk via galeries verkocht. Omdat ik er dan zelf niet direct bij betrokken ben bestaat dan meestal niet de mogelijkheid om een AIRMILES bestand mee te leveren. Jammer, want ik zou me best kunnen voorstellen dat ik als verzamelaar of koper graag zou willen weten waar en wanneer dat sieraad al eerder was te zien.

Toen Esther Doornbusch in het voorjaar van 2018 mijn broche JODHPUR verwierf, werd dat voor mij eindelijk dé gelegenheid voor een Sieraad AIRMILES Paspoort! Esthers professionele voorliefde voor exactheid en haar persoonlijke waardering voor aparte, ongewone dingen kennende vormden de perfecte aanleiding dit idee daadwerkelijk uit te voeren. Het ‘identiteitsbewijs’ van JODHPUR bevat naast alle tentoonstellingen waar het al in het verleden geëxposeerd werd (in dit geval München, Montreal, Brescia, New York, Telemark, nog eens München, Leeuwarden, Stockholm, Diepenheim) ook het jaar van ontstaan, de materialen, een foto en een afbeelding van de tekening in mijn notitie/ontwerp boekje.

Andrea Wagner

Jewelry AIRMILES

Artists’ work travels around a lot. Some pieces are even packaged and in the mail almost right off the work bench and on their merry way to a gallery or exhibition somewhere in the world. Once a show has ended, pieces are often packed up again and like a boomerang mailed back home. It’s that moment when I get to again hold my work and see it with fresh eyes and inner distance following a longer absence that never ceases to be an interesting and unique one. How do I react to and evaluate it now? Would I want to change anything about it, or do I still think it’s just right as it is?

Occasionally, even almost the moment I’d gotten work back I’ve found myself re-packaging it to dispatch it to a new destination. And more than once after that the work found itself in the mail once again on its return journey some months later when that next exhibit came to an end.

Subsequent to mailing out invitations for an exhibit I’ve often been asked whether I plan to be there myself for the opening. I always love to travel to exhibition openings where my work is included. Yet, it’s not always easy to take the time or to free up the necessary financials enabling being present at such events in a foreign country. Nevertheless, artists are generally less likely to want to miss out on attending their own solo exhibit. Besides which, after many months of work in the studio workshop it feels extremely rewarding to be put in the spotlight, and for that alone you would want to find the means, even if against the odds to be able to attend in person. And this goes without saying when you get the chance to design and install your exhibition yourself.

But more often than not my answer as to whether I was planning on personally travelling to a group show has unfortunately had to be more often than not: ‘Alas, this time it’s only my pieces going on the trip’.

Around 15 years ago I mentally saw my jewelry pieces racking up enormous amounts of AIRMILES on their active travels, an amusing thought. But wouldn’t it be interesting to tally up the places where each piece had been and returned from since its making? Like a kind of travel log or cv for the work, showing the buyer how many countries and exhibitions a piece has travelled to and how often it found itself back home in Amsterdam in-between.

Normally, my work is sold through third parties: galleries. Seeing that I’m thus not directly involved in the process it doesn’t offer an opportunity to produce such an AIRMILES document. I do regret that somewhat, imagining collector buyers would probably love to know where and when their piece had been presented to larger audiences.

So when Esther Doornbusch acquired my brooch JODHPUR in spring of 2018, and especially knowing her professional penchant for exactitude as well as her personal appreciation for extraordinary and unusual things, I finally saw my first opportunity for a Jewelry AIRMILES Passport!

Besides including a listing of all past exhibitions it had been in (Munich, Montreal, Brescia, New York, Telemark, again Munich, Leeuwarden, Stockholm, Diepenheim), brooch JODHPUR’s ID has details on production year, materials, a photograph, as well as an image of the drawing from my sketch/notebook.

Andrea Wagner

Bibliografie
Doornbusch, E. (5 november 2021) Overzicht gastcolumns eerste jubileum 2021. hedendaagsesieraden.nl.

Links
• Wikidata

Donaties
Deze website heeft geen commercieel doel en is op persoonlijk initiatief, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis met minimale middelen tot stand gekomen. Wilt u dat steunen met een gift? Dat kan! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0781 5140 02 ten name van E. Doornbusch te Amsterdam onder vermelding van hedendaagse sieraden, ook kunt u doneren via paypal.me/hedendaagsesieraden. Giften zullen worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de website.

Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link: https://hedendaagsesieraden.nl/2022/06/03/sieraden-airmiles/ ‎

Geef een reactie