Ebbe Weiss-Weingart. Deutsches Goldschmiedehaus, 2021. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, CC BY 4.0

Ebbe Weiss-Weingart. Deutsches Goldschmiedehaus, 2021. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, vitrines, tentoonstelling
Ebbe Weiss-Weingart. Deutsches Goldschmiedehaus, 2021. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, CC BY 4.0

Ebbe Weiss-Weingart. Deutsches Goldschmiedehaus, 2021. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, CC BY 4.0