Jeanet Metselaar, armband en Lia de Sain, armband. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Jeanet Metselaar, armband en Lia de Sain, armband. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, kunstleer, metaal, katoen
Jeanet Metselaar, armband en Lia de Sain, armband. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Jeanet Metselaar, armband en Lia de Sain, armband. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0