2022 CODA semipermanente opstelling (15)

Beppe Kessler, broches. Collectie CODA. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0