Tekstbord bij vitrine met steunbetuiging aan Oekraïene. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Tekstbord bij vitrine met steunbetuiging aan Oekraïene. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, tentoonstelling
Tekstbord bij vitrine met steunbetuiging aan Oekraïene. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Tekstbord bij vitrine met steunbetuiging aan Oekraïene. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0