Katrin Lucas, Perlohrkringel, oorsieraden. Foto met dank aan Schmucke©

Katrin Lucas, Perlohrkringel, oorsieraden. Foto Schmucke, rosé goud, cultivé parels
Katrin Lucas, Perlohrkringel, oorsieraden. Foto met dank aan Schmucke©

Katrin Lucas, Perlohrkringel, oorsieraden. Foto met dank aan Schmucke©