Pearl Fearn-Wannan, oorsieraden, 2022. Nouveau Regard sur l’Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Pearl Fearn-Wannan, oorsieraden, 2022. Nouveau Regard sur l'Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto Coert Peter Krabbe, titanium, goud, zilver
Pearl Fearn-Wannan, oorsieraden, 2022. Nouveau Regard sur l'Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Pearl Fearn-Wannan, oorsieraden, 2022. Nouveau Regard sur l’Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0