Kiko Gianocca, Sand to wear, objecten, 2005; Sandcatcher, object, 2003. Nouveau Regard sur l’Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Kiko Gianocca, Sand to wear, objecten, 2005; Sandcatcher, object, 2003. Nouveau Regard sur l'Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, zand, papier, plastic, nylondraad
Kiko Gianocca, Sand to wear, objecten, 2005; Sandcatcher, object, 2003. Nouveau Regard sur l'Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Kiko Gianocca, Sand to wear, objecten, 2005; Sandcatcher, object, 2003. Nouveau Regard sur l’Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0