Peter Chang, armband, 1995, detail. Radar Beeps. Danner Rotunda, Pinakothek der Moderne, München, juli 2022. Bruikleen Danner-Stiftung aan Die Neue Sammlung. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

Peter Chang, armband, 1995, detail. Radar Beeps. Danner Rotunda, Pinakothek der Moderne, München, juli 2022. Bruikleen Danner-Stiftung aan Die Neue Sammlung. Foto Esther Doornbusch, acrylhars, polyester
Peter Chang, armband, 1995, detail. Radar Beeps. Danner Rotunda, Pinakothek der Moderne, München, juli 2022. Bruikleen Danner-Stiftung aan Die Neue Sammlung. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

Peter Chang, armband, 1995, detail. Radar Beeps. Danner Rotunda, Pinakothek der Moderne, München, juli 2022. Bruikleen Danner-Stiftung aan Die Neue Sammlung. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0