Going Dutch

Omslag catalogus Going Dutch. Foto Galerie Beeld & Aambeeld, papier
Omslag catalogus Going Dutch. Foto Galerie Beeld & Aambeeld, papier
Omslag catalogus Going Dutch. Foto met dank aan Galerie Beeld & Aambeeld©

Door Karel Betman

Going Dutch: op naar Ierland
In juni 2000 bezochten wij –Karel Betman en mijn partner Martha Haveman (ⴕ 2014)- Ierland. Het doel was Ierse sieraadkunstenaars te interesseren in december van datzelfde jaar in onze galerie Beeld & Aambeeld hun werk tentoon te stellen. De galerie is sinds 1979 een professionele ruimte voor eigentijdse kunst en sieraden en heeft als gewoonte één maal per jaar een internationale tentoonstelling voor sieraadkunstenaars te organiseren. In het verleden waren onder andere Duitse, Zweedse, Franse, Amerikaanse, Japanse, Spaanse en Australische kunstenaars met hun werken te gast in de galerie.

Ieren versieren/Irish Graces
Begin 2000 ontvingen wij van Anne Kennedy, projectmanager “Gold: Contemporary Irish Jewellery Design”, een uitnodiging. Dat was voor ons de aanleiding om onze blik op Ierland te richten en een plan te ontwikkelen Ierse sieraadkustenaars aan te schrijven en op te zoeken. Via haar en later via Dara O’Leary, gallery consultant van Design Yard in Dublin, kregen wij sieraden of afbeeldingen van sieraden te zien. Verschillende kunstenaars bezochten wij in hun ateliers en zo kwamen wij uiteindelijk tot een selectie voor de tentoonstelling Ieren Versieren / Irish Graces, die op 26 november 2000 geopend werd door The Angel of Delimata. De tentoonstelling duurde tot en met 23 december en was een verrassend succes.

Ieren in Ierland gecombineerd met Nederlanders
In februari 2001 ontvingen wij van Vincent O’Shea van het Crafts Council of Ireland het verzoek om deze tentoonstelling van Ierse kunstenaars in het Crafts Council te presenteren in de National Design & Craft Gallery (Kilkenny) en deze uit te breiden met even zovele Nederlandse sieradenmakers. Uit de kunstenaars verbonden aan onze galerie maakten wij een keuze die ons inziens een goed, professioneel en afwisselend idee geeft aan wat er zich in Nederland op het gebied van de sieraadkunst afspeelt.

Alle door ons gevraagde kunstenaars reageerden spontaan, enthousiast en bovenal professioneel. Zij ondersteunden de vraag om in Ierland hun werk te tonen van harte. In die zin is het voor ons, Martha Haveman en mij, als curatoren van de totale tentoonstelling een vreugde geweest de uitnodiging van Crafts Council of Ireland te honoreren. Alle kunstenaars zijn met name genoemd in de begeleidende catalogus Going Dutch. Hierin is ook van iedereen een sieraad afgebeeld. Vanwege de lovende kritieken kreeg de tentoonstelling steeds meer belangstelling en is na afloop gaan reizen, eerst naar Dublin en later naar Belfast.

Deelnemers Ierland (10)
Eimear Conyard
Seliena Coyle
Melissa Curry
Natalie Delimata
Des Doyle
Nuala Jamison
Berina Kelly
Sean Osborne
Inga Reed
Céline Traynor

Deelnemers Nederland (10)
Karel Betman
Hilde Foks
Maria Hees
Lex de Jong
Rian de Jong
Karin Kortenhorst
Jeanet Metselaar
Anne Rose Regenboog
Michiel Teunen
Thea Tolsma

Tentoonstellingen (4)
2000 – Ieren Versieren / Irish Graces, Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede (Nederland) (26 november 2000 t/m 23 december 2000) (Alan Ardiff, Seliena Coyle, Melissa Curry, Natalie Delimata, Des Doyle, Nuala Jamison, Berina Kelly, Grainne Morton, Inga Reed, Céline Traynor)
2001 – Going Dutch, National Design & Craft Gallery, Kilkenny (Ierland)
2001 – Going Dutch, Design Yard, Dublin (Ierland)
2001-2002 – Going Dutch, Museum of Art of Northern Ireland, Belfast (Ierland)

Karel Betman

http://www.beeldenaambeeld.nl/

Bibliografie
Doornbusch, E. (5 november 2021) Overzicht gastcolumns eerste jubileum 2021. hedendaagsesieraden.nl.

Links
Wikidata

Donaties
Deze website heeft geen commercieel doel en is op persoonlijk initiatief, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis met minimale middelen tot stand gekomen. Wilt u dat steunen met een gift? Dat kan! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0781 5140 02 ten name van E. Doornbusch te Amsterdam onder vermelding van hedendaagse sieraden, ook kunt u doneren via paypal.me/hedendaagsesieraden. Giften zullen worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de website.

Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link: https://hedendaagsesieraden.nl/2021/11/07/going-dutch/

Geef een reactie