Nhat-Vu Dang, broche, 2015, armband, 2012, Chequita Nahar, Kra Fanga, halssieraad. Nieuwe verleidingen, CODA, 2021. Collectie CODA. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

Nhat-Vu Dang, broche, 2015, armband, 2012, Chequita Nahar, Kra Fanga, halssieraad. Nieuwe verleidingen, CODA, 2021. Collectie CODA. Foto Esther Doornbusch,, hardschuim, lak, remanium, koord
Nhat-Vu Dang, broche, 2015, armband, 2012, Chequita Nahar, Kra Fanga, halssieraad. Nieuwe verleidingen, CODA, 2021. Collectie CODA. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

Nhat-Vu Dang, broche, 2015, armband, 2012, Chequita Nahar, Kra Fanga, halssieraad. Nieuwe verleidingen, CODA, 2021. Collectie CODA. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0