Marie-Louise Kristensen, Enhance Your Male Power, broche, 2014. Foto met dank aan MAKK, Dorte Krogh©

Marie-Louise Kristensen, Enhance Your Male Power, broche, 2014. Foto Dorte Krogh, metaal
Marie-Louise Kristensen, Enhance Your Male Power, broche, 2014. Foto met dank aan MAKK, Dorte Krogh©

Marie-Louise Kristensen, Enhance Your Male Power, broche, 2014. Foto met dank aan MAKK, Dorte Krogh©