Katrine Borup, Bishop’s robe – a paraphrase, 2004. Foto met dank aan MAKK, Ole Akhøj©

Katrine Borup, Bishop's robe - a paraphrase, 2004. Foto Ole Akhøj, textiel
Katrine Borup, Bishop's robe - a paraphrase, 2004. Foto met dank aan MAKK, Ole Akhøj©

Katrine Borup, Bishop’s robe – a paraphrase, 2004. Foto met dank aan MAKK, Ole Akhøj©