Nikolay Sardamov, Soft Construction, halssieraad, 2005. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Angel Penchev©

Nikolay Sardamov, Soft Construction, halssieraad, 2005. Foto Angel Penchev, zilver, rubber
Nikolay Sardamov, Soft Construction, halssieraad, 2005. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Angel Penchev©

Nikolay Sardamov, Soft Construction, halssieraad, 2005. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Angel Penchev©