Nikolay Sardamov, Intersections #5, halssieraad, 2019. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Vencislava Vasileva©

Nikolay Sardamov, Intersections #5, halssieraad, 2019. Foto Vencislava Vasileva, gezwart zilver, parel
Nikolay Sardamov, Intersections #5, halssieraad, 2019. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Vencislava Vasileva©

Nikolay Sardamov, Intersections #5, halssieraad, 2019. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Vencislava Vasileva©