Nikolay Sardamov, Intersections #4, halssieraad, 2018. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Vencislava Vasileva©

Nikolay Sardamov, Intersections #4, halssieraad, 2018. Foto Vencislava Vasileva, gezwart zilver, amethist
Nikolay Sardamov, Intersections #4, halssieraad, 2018. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Vencislava Vasileva©

Nikolay Sardamov, Intersections #4, halssieraad, 2018. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Vencislava Vasileva©