Nikolay Sardamov, Intersections #1, halssieraad, 2010-2011. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Vencislava Vasileva en Asen Emilov©

Nikolay Sardamov, Intersections #1, halssieraad, 2010-2011. Foto Vencislava Vasileva en Asen Emilov, gezwart zilver
Nikolay Sardamov, Intersections #1, halssieraad, 2010-2011. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Vencislava Vasileva en Asen Emilov©

Nikolay Sardamov, Intersections #1, halssieraad, 2010-2011. Foto met dank aan Nikolay Sardamov, Vencislava Vasileva en Asen Emilov©