2017 09 Villa Bengel 197 (35)

Jasmin Matzakow, Coup de foudre, halssieraad, 2012. Schmuckbegehren - eine internationale Privatsammlung, Villa Bengel, 8 september 2017. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0
Jasmin Matzakow, Coup de foudre, halssieraad, 2012. Schmuckbegehren - eine internationale Privatsammlung, Villa Bengel, 8 september 2017. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Jasmin Matzakow, Coup de foudre, halssieraad, 2012. Schmuckbegehren – eine internationale Privatsammlung, Villa Bengel, 8 september 2017. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0