Teresa Milheiro, The Power of Fragility, 2019. Foto met dank aan Teresa Milheiro©

Teresa Milheiro, The Power of Fragility, 2019
Teresa Milheiro, The Power of Fragility, 2019. Foto met dank aan Teresa Milheiro©

Teresa Milheiro, The Power of Fragility, 2019. Foto met dank aan Teresa Milheiro©