Susan Beech draagt een armband van Evert Nijland, München. Foto Esther Doornbusch, 16 maart 2019, CC BY 4.0

Susan Beech draagt een armband van Evert Nijland, München, zilver, glas, portret
Susan Beech draagt een armband van Evert Nijland, München. Foto Esther Doornbusch, 16 maart 2019, CC BY 4.0

Susan Beech draagt een armband van Evert Nijland, München. Foto Esther Doornbusch, 16 maart 2019, CC BY 4.0