Nora Fok 4 FokN_Earrings_WhiteTomatoes

Nora Fok, White Tomatoes, oorsieraden. Courtesy Mobilia Gallery©
Nora Fok, White Tomatoes, oorsieraden. Courtesy Mobilia Gallery©

Nora Fok, White Tomatoes, oorsieraden. Courtesy Mobilia Gallery©