2018 09 2195 (141)

Gerd Rothman, armband, 1969, Monika Backhausen, ringen, circa 1960. Schmuckmuseum Pforzheim. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, september 2018, CC BY 4.0
Gerd Rothman, armband, 1969, Monika Backhausen, ringen, circa 1960. Schmuckmuseum Pforzheim. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, september 2018, CC BY 4.0

Gerd Rothman, armband, 1969, Monika Backhausen, ringen, circa 1960. Schmuckmuseum Pforzheim. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, september 2018, CC BY 4.0