Tabea Reulecke, object. Foto met dank aan Deutsches Goldschmiedehaus, Qi Wang©

Tabea Reulecke, object. Foto Qi Wang
Tabea Reulecke, object. Foto met dank aan Deutsches Goldschmiedehaus, Qi Wang©

Tabea Reulecke, object. Foto met dank aan Deutsches Goldschmiedehaus, Qi Wang©