Stichting Sieraden Collecties (SSC)

SSC bijeenkomst, Amsterdam, 2016
Bijeenkomst SSC met Ruudt Peters en geïnteresseerden, 2016. Foto E.D.
Bijeenkomst SSC met Ruudt Peters en geïnteresseerden, 2016. Foto E.D.

De Stichting Sieraden Collecties (SSC) is opgericht in Amsterdam (Nederland) op 14 oktober 2014 en heeft als missie particuliere sieradencollecties als cultureel erfgoed te beschermen en te presenteren en te zien als bron van inspiratie voor toekomstige generaties.

Geschiedenis
De SSC is een particulier initiatief en is ontstaan uit zorg over het uiteenvallen van sieradencollecties door de leeftijd van de Nederlandse verzamelaars die eind zestiger jaren aan de wieg stonden van het hedendaagse moderne sieraad. Het bestuur bestaat uit Ruudt Peters (voorzitter), Guus Bakker (penningmeester), Liesbeth den Besten (secretaris), Leo Versteijlen, Jim Reekers en Joke van Orden. De bestuursleden ontvangen geen loon voor hun inzet, de stichting heeft geen winstoogmerk en de inkomsten bestaan uit giften, schenkingen, legaten en subsidies.

De stichting wil haar doelen bereiken door middel van advies over beheer en behoud van particuliere collecties om zo persoonlijke verzamelingen te begeleiden naar permanente museale collecties. Verder wil de stichting een platform zijn; een ontmoetingsplek voor verzamelaars, sieraadontwerpers, museummedewerkers en andere betrokkenen. Daartoe wil de stichting bijvoorbeeld tentoonstellingen en symposia organiseren.

In 2015 kreeg de SSC van de erven van Jerven Ober de collectie sieraden van Jerven Ober (1942-2009) in bruikleen. Deze collectie is in opdracht van de stichting beschreven en getaxeerd op €35.590,00. Een selectie uit de verzameling sieraden van Ober was in november 2018 in de stand van Galerie Ra (Ra Books) op de Sieraad Art Fair (SAF) te zien.

In 2016 is Young SSC opgezet door Catherine Regout en Alexandra van Strien; een netwerk van jonge kunsthistorici en kunstenaars, waarmee de stichting ook jongeren wil interesseren voor hedendaagse sieraden.

Het beleidsplan 2016-2017 is terug te vinden op de website. De stichting verwacht in de jaren 2016 en 2017 een samenwerking aan te gaan met één of meerdere museale instellingen met als doel een veilig depot te bieden aan particuliere sieradencollecties. Verder zoekt de stichting naar interactieve presentatievormen waarbij de verzamelaar als verzamelaar én als drager centraal staat.

De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Tentoonstellingen
2018 – Chains/Schakels/Verbindingen, Sieraad Art Fair (SAF), Westergasfabriek, Amsterdam
2018 – Jerven Ober Collection, Sieraad Art Fair (SAF), Westergasfabriek, Amsterdam

Bestuursleden
Guus Bakker (penningmeester, 2014-2016)
Liesbeth den Besten (secretaris, 2014-heden)
Ruudt Peters (voorzitter, 2014-heden)
Jim Reekers (bestuurslid, 2014-heden)
Leo Versteijlen (bestuurslid, 2014-heden)

Medewerkers (selectie)
Alexandra van Strien (2014-heden)

Bibliografie
Aart, K. van (2017) ‘Een huis voor het sieraad, Interview met Liesbeth den Besten en Alexandra van Strien van Stichting Sieraden Collecties’. Boekman, jrg. 29, nr. 110, pp. 38-39. ISBN 9789066501430

Links
Wikidata
Website

Donaties
Deze website heeft geen commercieel doel en is op persoonlijk initiatief, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis met minimale middelen tot stand gekomen. Wilt u dat steunen met een gift? Dat kan! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0781 5140 02 ten name van E. Doornbusch te Amsterdam onder vermelding van hedendaagse sieraden, ook kunt u doneren via paypal.me/hedendaagsesieraden. Giften zullen worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de website.

Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link: http://hedendaagsesieraden.nl/2016/09/24/stichting-sieraden-collecties-ssc/

Geef een reactie