Stichting Sieraden Collecties (SSC)

Bijeenkomst SSC met Ruudt Peters en geïnteresseerden, 2016, portret
Bijeenkomst SSC met Ruudt Peters en geïnteresseerden, 2016. Foto E.D.
Bijeenkomst SSC met Ruudt Peters en geïnteresseerden, 2016. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

De Stichting Sieraden Collecties (SSC) is opgericht in Amsterdam (Nederland) op 14 oktober 2014 en heeft als missie particuliere sieradencollecties als cultureel erfgoed te beschermen en te presenteren en te zien als bron van inspiratie voor toekomstige generaties. Op 24 november 2021 is de stichting opgeheven.

Geschiedenis
De SSC was een particulier initiatief en is ontstaan uit zorg over het uiteenvallen van sieradencollecties als gevolg van de hoge leeftijd van de Nederlandse verzamelaars die eind zestiger jaren aan de wieg stonden van het hedendaagse moderne sieraad. De bestuursleden ontvingen geen loon voor hun inzet, de stichting had geen winstoogmerk en de inkomsten bestonden uit giften, schenkingen, legaten en subsidies. Op 1 januari 2016 kreeg de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan de stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelastingaangifte van particulieren.

De stichting wilde haar doelen bereiken door middel van advies over beheer en behoud van particuliere collecties om zo persoonlijke verzamelingen te begeleiden naar permanente museale collecties. Verder wilde de stichting een platform zijn; een ontmoetingsplek voor verzamelaars, sieraadontwerpers, museummedewerkers en andere betrokkenen. Daartoe wilde de stichting bijvoorbeeld tentoonstellingen en symposia organiseren. Er zijn verschillende verzamelaarsbijeenkomsten georganiseerd op diverse locaties in Amsterdam (Nederland).

In 2015 kreeg de SSC van de erven van Jerven Ober de collectie sieraden van Jerven Ober (1942-2009) in bruikleen. Deze collectie is in opdracht van de stichting beschreven en getaxeerd op €35.590,00. Een selectie uit de verzameling sieraden van Ober was in november 2018 in de stand van Galerie Ra (Ra Books) op de Sieraad Art Fair (SAF) te zien. In 2021 is deze collectie geschonken aan CODA. Ook de collectie van Arthur van Schendel was in bruikleen bij de stichting en is geïnventariseerd. Deze collectie is teruggegaan naar de eigenaar. Beide collecties waren ten tijde van het beheer door SSC ondergebracht bij Arts & Facts in Amsterdam (Nederland).

In 2016 is Young SSC opgezet door Catherine Regout en Alexandra van Strien-de Groot; een netwerk van jonge kunsthistorici en kunstenaars, waarmee de stichting ook jongeren wil interesseren voor hedendaagse sieraden.

Het beleidsplan 2016-2017 is terug te vinden op de website. De stichting verwacht in de jaren 2016 en 2017 een samenwerking aan te gaan met één of meerdere museale instellingen met als doel een veilig depot te bieden aan particuliere sieradencollecties. Verder zoekt de stichting naar interactieve presentatievormen waarbij de verzamelaar als verzamelaar én als drager centraal staat.

November 2017 vond er in het Tolhuis te Amsterdam (Nederland) in samenwerking met Current Obsession een symposium plaats. Er waren bijna 100 deelnemers aan het Engelstalige evenement, waaronder (internationale) verzamelaars en studenten.

Verzamelaarsbijeenkomsten
Op 9 november 2014 vond de introductiebijeenkomst plaats. Later volgden voordrachten van onder meer Isabella van den Bos, Paul Derrez, Suzanne van Leeuwen, Ted Noten, Marjan Unger, Charlotte van Rappard over het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) en Claartje Keur. Ook werden er in groepen bezoeken afgelegd aan particuliere verzamelaars.

Tentoonstellingen
2018 – Chains/Schakels/Verbindingen, Sieraad Art Fair (SAF), Westergasfabriek, Amsterdam
2018 – Jerven Ober Collection, Sieraad Art Fair (SAF), Westergasfabriek, Amsterdam

Bestuursleden
Guus Bakker (penningmeester, 2014-2016)
Liesbeth den Besten (secretaris, 2014-2021)
Marian Hogeslag (-2021)
Idzarda Lindenbergh (-2021)
Joke van Orden
Ruudt Peters (voorzitter, 2014-2021)
Jim Reekers (bestuurslid, 2014-)
Leo Versteijlen (bestuurslid, 2014-2021)

Medewerkers (selectie)
Alexandra van Strien-de Groot (2014-2021)

Bibliografie
Aart, K. van (2017) ‘Een huis voor het sieraad, Interview met Liesbeth den Besten en Alexandra van Strien van Stichting Sieraden Collecties’. Boekman, jrg. 29, nr. 110, pp. 38-39. ISBN 9789066501430

Links
Wikidata
Website

Donaties
Deze website heeft geen commercieel doel en is op persoonlijk initiatief, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis met minimale middelen tot stand gekomen. Wilt u dat steunen met een gift? Dat kan! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0781 5140 02 ten name van E. Doornbusch te Amsterdam onder vermelding van hedendaagse sieraden, ook kunt u doneren via paypal.me/hedendaagsesieraden. Giften zullen worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de website.

Duurzaam verwijzen naar deze pagina? Gebruik dan deze link: http://hedendaagsesieraden.nl/2016/09/24/stichting-sieraden-collecties-ssc/

Geef een reactie