Ana Margarida Carvalho, Climbing Goats, In Paradisum II, halssieraad, 2021. Foto met dank aan Ana Margarida Carvalho©

Ana Margarida Carvalho, Climbing Goats, In Paradisum II, halssieraad, 2021, polyesterdraad, aluminium, verf
Ana Margarida Carvalho, Climbing Goats, In Paradisum II, halssieraad, 2021. Foto met dank aan Ana Margarida Carvalho©

Ana Margarida Carvalho, Climbing Goats, In Paradisum II, halssieraad, 2021. Foto met dank aan Ana Margarida Carvalho©